Psychoterapia

Gabinety psychoterapii indywidualnej w miastach Gliwice oraz Katowice.

Możliwa praca stacjonarnie i w trybie zdalnym – online.

Dostępne różne terminy,
od poniedziałku do piątku między 9:00 a 21:00

Umów się na wizytę:
Profesjonalizm terapeuty
Psychoterapia prowadzona przez wykształconego specjalistę.
mgr Małgorzata Iwańczyk
Bezpieczeństwo i poufność

Atmosfera komfortu oraz bezpieczeństwa. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. 

Dogodna lokalizacja
gabinetów

Psychoterapia:
Katowice, ul. Rymera 4/5.
Gliwice, ul. Kościelna 1/5

Czym jest
psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia to proces, który jest ukierunkowany zarówno na leczenie, jak i na rozwój.

Psychoterapia ma na celu rozwiązanie problemów osobistych, które sprowadzają pacjenta do gabinetu. 

W jej trakcie pacjent i terapeuta budują relację, której dynamika jest ważnym elementem procesu leczenia, ponieważ ujawnia nieświadome konflikty, z którymi boryka się pacjent, a tym samym – prowadzi do wglądu i nazwania źródła trudności. 

Uświadomienie sobie, jakie funkcje mają omawiane w trakcie psychoterapii objawy oraz ujawniane mechanizmy funkcjonowania ma charakter leczący, a jednocześnie umożliwia dalszy rozwój.

Kiedy zgłosić się po pomoc
psychoterapeuty lub psychologa?

Pomoc psychologiczna lub psychoterapia może stanowić formę odpowiedzi
na różnorakie problemy, z którymi się spotykamy.

Z wizyty u specjalisty w gabinetach Dobra Przestrzeń Psychoterapia w Katowicach lub Gliwicach możesz skorzystać, jeśli:

Chcesz umówić się na wizytę?

Skontaktuj się ze mną

+48 791 218 210

Małgorzata Iwańczyk

Skąd mam wiedzieć, że psychoterapia jest dla mnie?

Psychoterapia jest dla osób, które cierpią, czują się przytłoczone problemami mającymi źródło w ich psychice. Takie osoby mogę mieć wrażenie, że doświadczają życiowych trudności lub wydarzeń, z którymi nie potrafią sobie poradzić na własną rękę. Zdarza się, że psychoterapia jest również formą oddziaływań zalecanych przez lekarza psychiatrę, na przykład – choć nie tylko – jako dopełnienie farmakoterapii.

Psychoterapia to proces leczenia, który ma na celu zarówno pracę nad deficytami, jak też, równolegle, rozwijaniem mocnych stron pacjenta.

Czego może dotyczyć psychoterapia?

Psychoterapia to proces, w trakcie którego zajmujemy się zgłaszanymi przez Państwa bieżącymi problemami i objawami, a także odnosimy je do ważnych wydarzeń z przeszłości, które mogły mieć wpływ na to, jak obecnie przeżywacie Państwo rzeczywistość. Często zdarza się, że to właśnie relacje z rodzicami lub opiekunami z dzieciństwa rzutują na relacje aktualne (z małżonkiem, partnerem, przyjaciółmi, współpracownikami, dziećmi) i dopiero praca nad wcześniejszymi doświadczeniami pozwala przynieść ulgę w cierpieniu.

Co dzieje się w trakcie sesji psychoterapii?

W trakcie sesji psychoterapii, podczas poruszania zarówno aktualnych, jak i przeszłych wątków, możecie Państwo przeżywać wiele różnych emocji. Mogą być one przyjemne, ale równie często: trudne i bolesne. Niezależnie od tego, co będziecie Państwo przeżywać, ważne, by te treści również wnosić podczas sesji i wspólnie z terapeutą nadawać im sens.

Kiedy kończy się terapia?

Psychoterapia kończy się, gdy pacjent i terapeuta wspólnie ustalą, że cele terapeutyczne, które zostały ustalone w fazie konsultacji do terapii zostały zrealizowane, a u pacjenta zaszła widoczna zmiana, dzięki której może on prowadzić dalsze, samodzielnie i satysfakcjonujące życie.

Bezpieczeństwo:
psychoterapeuta, psycholog

Gabinety Dobra Przestrzeń Psychoterapia w Katowicach i w Gliwicach to miejsce, w którym możecie Państwo w bezpiecznej atmosferze mówić o swoich trudnościach – bez ryzyka bycia ocenionym czy odrzuconym ze względu na nie.

Poufność:
psychoterapeuta, psycholog

Jako psychologa i psychoterapeutę obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Oznacza to, że wszystkie informacje, które Państwo ujawnicie na swój temat, są poufne.

Szacunek:
psychoterapeuta, psycholog

Zgłaszając się do mnie na wizytę możecie Państwo liczyć, że Wasze problemy zostaną poważnie potraktowane. Otrzymacie Państwo uwagę i zrozumienie, które ułatwią dalszą pracę nad tym, co sprowadziło Was do gabinetu.

Czym jest
kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny to ustalenia dotyczące tak zwanego „settingu” czyli reguł, zgodnie z którymi prowadzona jest psychoterapia. 

Może być zawierany zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, praca nad nim odbywa się po sesjach konsultacyjnych do psychoterapii.

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny zawiera w sobie stałe elementy, takie jak tajemnica zawodowa, kierowanie się dobrem pacjenta, postępowanie zgodne z etyką zawodową, kontakt z terapeutą pomiędzy sesjami psychoterapii, warunki odwoływania sesji, czas i miejsce odbywania sesji oraz ich częstotliwość (zazwyczaj 1-2 w tygodniu), włączenie dodatkowych osób w proces leczenia (na przykład lekarz psychiatra). Podczas pracy nad kontraktem ważne jest także ustalenie celów terapii oraz oczekiwań, jakie pacjent ma względem psychoterapeuty. Kontrakt terapeutyczny może także zawierać inne ustalenia, które pozwolą dodatkowo zminimalizować lub nawet: wykluczyć różnego rodzaju zakłócenia, które mogłyby negatywnie wpływać na przebieg psychoterapii.

Poufność w psychoterapii

Poufność jest jednym z kluczowych elementów psychoterapii. Oznacza, że wszystkie dotyczące Państwa informacje są objęte obowiązującą mnie jako profesjonalistę tajemnicą zawodową – zarówno ujawniane przez Państwa treści podczas sesji, jak również sam fakt uczęszczania na nie. Wyjątkową w tym kontekście sytuacją jest moment zagrożenia życia lub zdrowia.