Psycholog, psychoterapeuta

psycholog i psychoterapeuta Małgorzata Iwańczyk

mgr Małgorzata Iwańczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, w mojej pracy wykorzystuję również techniki psycho- i monodramatyczne.

O mnie

Na przestrzeni lat w mojej pracy spotykałam się z osobami przeżywającymi różnorakie życiowe rozterki, kryzysy, trudności emocjonalne i osobowościowe oraz doświadczającymi chorób somatycznych. Pracowałam z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno w formie terapii czy pomocy psychologicznej indywidualnej, jak i grupowej. Aktualnie zawodowo skupiam się na pracy z osobami dorosłymi.

Aby dbać o najwyższy poziom świadczonych przeze mnie usług, moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie i kwalifikacje

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowo uzyskałam dyplom licencjata w zakresie komunikacji promocyjnej i kryzysowej, ze specjalnością negocjacji kryzysowych. W ramach szkolenia podyplomowego uzyskałam dyplom trenera umiejętności psychospołecznych Szkoły Trenerskiej METRUM. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii, które zawiera w sobie szkolenie I-go stopnia w psychodramie morenowskiej i przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe ​

Obecnie prowadzę własny gabinet w Katowicach, pracuję także w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Gliwicach, gdzie współprowadzę grupy terapeutyczne w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w ramach tamtejszej poradni. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać jeszcze w trakcie studiów, jako wolontariusz w Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”. Po uzyskaniu dyplomu magistra psychologii pracowałam w NZOZ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Katowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudzie Śląskiej, Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, Placówce Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, Placówce Socjalizacyjnej numer 1 i Placówce Socjalizacyjnej numer 2 w Rudzie Śląskiej oraz na Oddziale Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Chcesz umówić się na wizytę?

Skontaktuj się ze mną

+48 791 218 210

Małgorzata Iwańczyk

Usługi świadczone
w Gabinetach Dobra Przestrzeń

Może zdarzyć się, że w obliczu trudności życiowych nie mamy pewności, jakiej pomocy najbardziej potrzebujemy. W niektórych sytuacjach czujemy, że chcielibyśmy ważne dla siebie sprawy dogłębnie przeanalizować, a w innych momentach wystarczy nam jedynie kilka spotkań z psychologiem.  Są także sytuacje, w których sami nie mamy jasności jaka forma pomocy będzie najbardziej adekwatna, a jedynie wiemy, że chcielibyśmy uporać się z problemem – wówczas to od specjalisty oczekujemy, że pomoże nam dobrać odpowiednią drogę do pracy nad nim. 

Gabinety Dobra Przestrzeń oferują zarówno pomoc psychologiczną, jak też psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.